JUAN MUNGUIA

JUAN MUNGUIA
COUNTRY : NCA
RECORD : 8 (3 KO's) 10 3
KO's : 14.29 %
BORN : 08-04-1989
AGE : 34

FIGHTS

TKO
3rd
ERNESTO IRIAS
FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP
2018-07-06 - Nuevo Gimnasio Nicarao Managua
TKO
2rd
ERNESTO IRIAS
FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP
2017-12-15 - Puerto Salvador Allende Managua
TKO
7rd
KEYVIN LARA
FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP
2014-05-03 - Gimnasio de Nindiri, Masaya, Nicaragua
MD
6rd
KEYVIN LARA
FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP
2013-11-24 - Casa de la Cultura, Masatepe, Masaya, Nicaragua
TKO
1rd
FELIX ALVARADO
FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP
2010-09-25 - Gimnasio Municipal de Chichigalpa, Chinandega, Nicaragua
TKO
2rd
FELIX ALVARADO
FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP
2010-07-30 - Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua